Gabriel Urwitz, ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Foto: Brendan Austin

Riskkapital förutsättning
för tillväxt

Utan riskkapital skulle en stor del av det svenska näringslivet stanna. Riskvilligt kapital är en förutsättning för att att skapa nya företag, utveckla befintliga och underlätta en nödvändig omstrukturering av storbolagen. – Private equity handlar om att skapa värde och …

Svalner fokuserar
på private equity

Företagspresentation
Harald Steinbrecher, director och Robert Tranquilli, partner och ansvarig för private equity på Svalner. Foto: Bea Tigerhielm

Svalner är en renodlad skatterådgivningsbyrå med specialistkompetens inom M&A, private equity och transaktionsrelaterad skatterådgivning. Företaget erbjuder en helhetslösning men är ändå specialiserat nog att våga kalla sig en boutiquebyrå. Robert Tranquilli, partner på Svalner och ansvarig för private equity kom …

Riskkapital som gör samhällsnytta

Foto: Anders G Warne

Med Ädelreformen 1992 fick kommunerna i Sverige ett samlat ansvar för de äldres vård och omsorg, samt för personer med funktionsnedsättning. Reformen öppnade vägen för enskilda kommuner att ta hjälp av privata utförare för att axla ansvaret. När Attendo kom …

Chalmers Innovation satsar stort – Nu lägger vi i en ny växel

Företagspresentation
Chalmersinno_Chalmers_Innovation_liten

Chalmers Innovation är Sveriges ledande företagsinkubator, uppbackad av landets största inkubatorfond. Nu satsar man stort: antalet projekt flerdubblas och en ännu större fond planeras. – Hittills har vi varit involverade i uppstarten av över 100 bolag och den absoluta majoriteten …

CSR lönsam investering

– CSR-arbete kan höja bolagens prislapp, säger Åsa Riisberg, partner på EQT Partners.

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en allt viktigare framgångsfaktor i näringslivet, så även för riskkapitalbolag. Den gemensamma nämnaren för CSR är företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Inom EQT sitter CSR-kulturen i väggarna. …

Fullservicebyrå med
unik kompetens

Företagspresentation
Magnus Larsén, Sara Jacobsson och Ulf Tivéus på Skeppsbron Skatt. Foto: Håkan Flank

Skeppsbron Skatt är en oberoende och ledande fullservicebyrå inom skatterådgivning med unik erfarenhet och kompetens bl.a. avseende komplexa transaktioner. En naturlig del i byråns rådgivning är att ge stöd i implementering samt uppföljning och kontroll av framtida effekter med anledning …

”Börsen och Private Equity
ska leva i symbios”

Noteringsceremonin för NeuroVive april 2013.

Private equity har ibland pekats ut som en orsak till att så få väljer att notera sina bolag. – Vi ser inte som private equity som en konkurrent utan som ett finansieringsalternativ som ska leva i symbios med börsen, säger …

Västmanlandsfonden – en nyckelaktör för regional tillväxt

Företagspresentation
Petra Palmgren Lindwall, vd på Västmanlandsfonden och Caroline Drabe, vd på Västerås Science Park. Foto: Kjell Post

Västmanlandsfonden är en regional såddfinansieringsfond som bidrar till regional tillväxt genom att investera i tillväxtbolag inom bland annat automation, energiteknik, ICT och hälsa. – Fonden har initierats av Västerås Science Park och Länsförsäkringar, vars ambition är att bidra till regional …

Due diligence avgörande för att köpa och bygga bättre företag

Foto: Shutterstock

Förberedelserna är A och O inför företagstransaktioner, för såväl säljare som köpare. – Due diligence lägger grunden för en framgångsrik transaktion och för det framtida arbetet med att utveckla verksamheten efter ett förvärv, säger Johan Blomquist, director på Altor Equity …

Många utmaningar för värdeskapande sektor

Företagspresentation
Ernst & Young finns med som samarbetspartner genom hela kedjan inom private equity, berättar Michel Eriksson, Nordenansvarig för private equity på Ernst & Young.

Private equity är central för tillväxt och sysselsättning. Men det finns stora utmaningar, globalt och i Sverige. Ernst & Young har djupgående helhetskompetens inom private equity och är en samarbetspartner genom hela processen. Den svenska private equity-sektorn är en nyckelaktör …

Att ta steget med riskkapital

Foto: Eton

För ett år sedan förvärvades skjortföretaget Eton av Litorina, ett riskkapitalbolag. Förvärvet var en naturlig utveckling i Etons över åttio år långa historia som under det senaste året utvecklats till en riktig framgångssaga. Eton är ett fokuserat bolag som designar, …

SLU säkrar grönt ljus
för investerare

Företagspresentation
– Med kommersialiseringserfarenhet och koppling till SLU identifierar vi gröna innovationers möjligheter och driver processen till en internationell marknad, konstaterar vd Johannes Dyring.

– Den gröna sektorn är ett globalt, mycket starkt tillväxtområde. Bolagen som startas via SLU Holding når snabbt marknaden och har expansionspotential, det lockar allt fler investerare, säger Johannes Dyring, vd SLU Holding. SLU står som bekant för Sveriges Lantbruksuniversitet. …

Venture Capital – avgörande pusselbit i finansieringskedjan

Staffan Helgesson, partner på Creandum.

Merparten av de för tillfället mest attraktiva tillväxtföretagen har startats utanför högskolevärlden. Man bör därför inte ha en övertro på högskolevärldens förmåga att generera tillväxtbolag. Nya spännande bolag kommer från gamla bolag. Det menar Staffan Helgesson, partner på Creandum. Venture …

Offentligt riskkapital tar större risker i tidiga skeden

Foto: Shutterstock

Almis vd Göran Lundwall menar att offentligt riskkapital fyller sin främsta funktion i de allra tidigaste skedena där risken är som störst och tillgången på privat kapital är låg. För företagens bästa bör offentligt kapital kombineras med privat kapital på …

Tuff marknad ställer höga krav på juridisk kompetens

Företagspresentation
Hamilton kan bistå såväl säljare som köpare genom alla led av komplexa M&A-transaktioner, framhåller advokaterna Thomas Myrdal och Mattias Detterfelt.

Idag ställs allt högre krav på de juridiska rådgivarna vid M&A-transaktioner. De senaste årens affärsklimat har inneburit att det är särskilt viktigt att juridiska rådgivare är proaktiva och innovativa i arbetet med att hjälpa kunder att slutföra affärer. Hamilton advokatbyrå …

Så tjänar du på IP

–IP representerar stora värden. Intresset för att analysera och säkra dem ökar mycket starkt, säger Anders Arvidsson som specialiserat sig på värdering av IP vid Zacco.

Hur säker är du på att de immateriella rättigheterna (IP) är rätt värderade vid en investering? – En studie av Fortune 500-bolag visar att deras värden till 80 procent utgjordes av IP. En liknande jämförelse för svenska bolag visade att …

Efterlyser mer privat
kapital till inkubatorer

Foto: Shutterstock

Bolag i Silicon Valley är inte bättre än svenska tillväxtbolag – men de har betydligt lättare att hitta privat riskkapital. Det gör skillnad i tillväxt. I svenska inkubatorer finns många intressanta bolag som skulle må bra av en tryggare kapitalförsörjning, …