Almi Invest breddar
med såddkapital!

Jan Bengtsson, vd Almi Invest.

Jan Bengtsson, vd Almi Invest.

 Med över tre investeringar i veckan är Almi Invest numera Sveriges mest aktiva aktör inom riskkapital i tidiga skeden. I dag består portföljen av cirka 350 tillväxtbolag i alla branscher och från hela landet. Men Jan Bengtsson, vd Almi Invest och hans team om 42 investment managers har siktet inställt på fler.

– Sverige präglas av entreprenörsanda och det finns många spännande bolag såväl i tidig som lite senare fas med tillväxtpotential. Nära samarbeten med drivna inkubatorer gör också att vi ser både bredd och spets i bolagen, säger Jan Bengtsson, vd Almi Invest.
 
Sådd- och expansionskapital
Efter sammanslagningen av Almi och Innovationsbron kan Almi Invest numera erbjuda både sådd- och expansionskapital. Såddfinansiering erbjuds bolag som är i tidig fas ofta innan intäkterna har börjat komma in. Expansionskapital är som namnet indikerar till för små och medelstora bolag med en omsättning från ett par miljoner kronor och uppåt som vill expandera ytterligare. Att det numera är samlat under ett och samma varumärke är något som Jan tycker är bra.
 
Bättre för entreprenören
– Nu blir det framför allt enklare för entreprenören. Vi kommer kunna hantera fler projekt och kan hjälpa dem rätt oavsett om det är i sådd- eller expansionsfas. Vi skapar även en större tydlighet gentemot marknaden och kan också genomföra smartare investeringar eftersom vår kompetensbas i princip fördubblats. Vi inom Almi Invest täcker nu fler branscher och med djupare erfarenhet.  Igen, för entreprenören oerhört viktigt då kompetens, nätverk och möjlighet att identifiera nyckelpersoner som kan hjälpa bolagen vidare, är kritiskt i dessa skeden. 
Att entreprenörsresan är lång och krokig kan alla intyga. Genom att nya Almi Invest nu har möjlighet att följa bolagen längre blir det inte bara bättre för bolagen.
– Med- och följdinvesterare kan också känna sig tryggare genom att vi i många fall har varit med på hela resan och på så sätt känner bolagen väl.
 
Attrahera änglar
Just detta hoppas Almi Invest ska attrahera nya ängelinvesterare som inte har tidigare investerarerfarenhet.
– Vi vill ju se fler ängelinvesterare i tidig fas, men många känner sig osäkra på investeringsprocessen och där spelar vi en viktig roll som erfaren partner.  Det kan handla om entreprenörer med branscherfarenhet som vill börja investera själva och då kan vi bidra stort rörande frågeställningar kring själva finansieringen.
 
Och vad är målet nu?
– Att så många företag som möjligt som behöver ägarkapital för att växa, vet om att vi finns och får kontakt med oss. Vi vill också skapa relationer med privata medinvesterare som vill investera tillsammans med oss. Det ger tillväxt och det är vårt allra viktigaste mål!

Almi Invest
Med gedigen branschkunskap investerar drygt 40 investment managers runt om hela landet i team som vill få sitt bolag att växa. Investeringar görs genom hela tillväxtresan – från de allra tidigaste faserna till de mogna. I dagsläget är 1 mdkr investerat och portföljen består av drygt 350 tillväxtbolag i alla branscher. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. Sedan  januari 2013 är Innovationsbron en del av Almikoncernen och ingår i Almi Invest.

www.almiinvest.se
www.almiinvest.se

Kommentarer inaktiverade.