CSR lönsam investering

Text: Christina B. Winroth

– CSR-arbete kan höja bolagens prislapp, säger Åsa Riisberg, partner på EQT Partners.

– CSR-arbete kan höja bolagens prislapp, säger Åsa Riisberg, partner på EQT Partners.

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en allt viktigare framgångsfaktor i näringslivet, så även för riskkapitalbolag. Den gemensamma nämnaren för CSR är företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Inom EQT sitter CSR-kulturen i väggarna.

EQT:s filosofi är att köpa bra bolag och göra dem bättre. I det arbetet fokuserar riskkapitalbolaget på att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina portföljbolag att aktivt arbeta med de sociala, etiska och miljömässiga sidorna av företagandet.
Genom att 2010 underteckna FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har EQT visat att de menar allvar med sitt CSR-arbete.
– Som en del i arbetet med att utveckla EQT:s portföljbolag ställer vi kravet på bolagen att ha CSR-frågorna på agendan i styrelserummen. Kravet omfattar en årlig revision av arbetet. Saknas vissa ingredienser, ska riktlinjer utarbetas och utvecklas under EQT:s ägartid, säger Åsa Riisberg, partner på EQT Partners.
Motivet till att fokusera på frågorna är tydligt.
– Att lyfta upp CSR-frågorna på bordet höjer värdet på portföljbolagen. En direkt effekt av arbetet ser vi inte minst i en positiv medial uppmärksamhet som naturligtvis stärker varumärket. Det är också viktigt att EQT som riskkapitalbolag vårdar det egna varumärket.
Vårt avtryck måste vara relevant för omvärlden, och för EQT:s investerare.

Lönsamhetsaspekten
Ett bra exempel på att investeringar i CSR-arbete kan löna sig är hur EQT:s portföljbolag CaridianBCT, världsledande inom automatiserade blodsamlingar och terapeutiska system, tack vare ett nytt avfallshanteringsprogram lyckades spara cirka en halv miljon kronor under en treårsperiod genom minskad avfallshantering.
– Programmet har inte bara inneburit kostnadsbesparingar, utan även förbättrat CaridianBCT:s anspråk på att vara ett miljömässigt och socialt ansvarstagande företag, som också hjälper sina anställda att förstå fördelarna med återvinning.
Och enligt Åsa Riisberg är CSR-frågorna i riskkapitalbranschen här för att stanna.
–Det finns ett ökat fokus hos alla samhällsaktörer på att riskkapitalbolag ska ta hänsyn till samhällsintressen. Den rollen kan EQT genom ett tydligt ägarskap och starkt inflytande i bolagen definitivt axla.
Härtill, framhåller Riisberg, ligger det i riskkapitalbolagets intresse att måna om bolagens samhällsengagemang.
– Att ett bolag aktivt arbetar med CSR-aspekter är en indikation på att företaget är välskött och månar om en hållbar samhällsutveckling. Det gynnar samhället. Samtidigt är det en kvalitetssignal som oftast höjer bolagets prislapp, till gagn för investerarna. Därför bör goda affärer och samhälleligt ansvar gå hand i hand, fastslår Åsa Riisberg.

Kommentarer inaktiverade.