”Det handlar om att få idéer
och kapital att mötas”

Text: Anette Bodinger

– Svenska entreprenörer är duktiga på att kommunicera teknik. Men idag, när en allt större del av ett företags värde är beroende av dess immateriella tillgångar, måste man kunna beskriva i stort sett allt som gör en verksamhet unik, säger Peter Friedrichsen, vd för Bergenstråhle & Lindvall.

Peter Åhlander, vd för West Coast Venture.

Peter Åhlander, vd för West Coast Venture.

Runt om i Sverige sjuder det av nya, spännande idéer. Men goda idéer är en sak, kommersialisering en annan. En orsak till att idéföretagen har svårt att nå ut på marknaden är enligt Peter Åhlander, vd för West Coast Venture, bristen på svenskt riskkapital.
– Jag ser med viss fasa på att venture-delen på riskkapitalmarknaden har minskat högst väsentligt sedan 2008. En utveckling som på lång sikt innebär att den här typen av idéburna företag inte hittar finansiering under utvecklingsfasen, och då är risken stor för att de goda idéerna dör sotdöden. Om Sverige ska kunna få ett nytt SKF eller Ericsson måste vi hitta ett sätt att lösa venture capital-tillförseln i landet.
En viktig del i det arbetet är, enligt Åhlander, att marknadens aktörer måste lära sig att utvärdera idéer på ett helt annat sätt än de gör idag.
– Min förhoppning är att de immaterialrättsliga delarna kommer att väga tyngre i investeringsprocessen framöver. Det är också ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra de investeringar som sker.

Peter Friedrichsen, vd för Bergenstråhle & Lindvall.

Peter Friedrichsen, vd för Bergenstråhle & Lindvall.

Göra läxan
Även Peter Friedrichsen framhåller vikten av att ge de immaterialrättsliga delarna den uppmärksamhet som de förtjänar.
– Vi är väldigt duktiga på att kommunicera teknik, men teknik allena räcker inte i dag. Alla resurser och all kunskap i ett företag är av värde, och det är först när företaget självt definierar och dokumenterar det som gör verksamheten unik som det går att kommunicera och värdera hela innehållet. Detta behöver inte vara svårt, det är bara att vi i Sverige inte har den kulturen, till skillnad från exempelvis amerikanska bolag.
– I USA har man insett vikten av att ”leva” sitt varumärke, något som i slutänden också genererar en högre värdering av idéburna företag, säger Peter Åhlander.
Därför menar Friedrichsen och Åhlander att det inte bara är investerarna, utan även idéföretagen själva, som har en läxa att göra.
– De kan kommunicera teknik, men vad är teknikens fördelar, hur stor är den tilltänkta marknaden och vad är affärspotentialen för detta? Om företaget självt vågar sätta ett väl underbyggt värde på sin verksamhet, då kan man faktiskt kommunicera detta. Idéerna finns, nu handlar det om att få idéer och kapital att mötas. Först då kan idéerna omvandlas till framgångsrika innovationer på en global marknad.

Kommentarer inaktiverade.