Due diligence avgörande för att köpa och bygga bättre företag

Text: Cristina Leifland

Foto: Shutterstock

Förberedelserna är A och O inför företagstransaktioner, för såväl säljare som köpare.
– Due diligence lägger grunden för en framgångsrik transaktion och för det framtida arbetet med att utveckla verksamheten efter ett förvärv, säger Johan Blomquist, director på Altor Equity Partners.

Inför en transaktionsprocess är det kritiskt att både säljare och köpare förbereder sig väl. Due diligence, eller företagsbesiktning, ger bägge parter vital information om en rad olika områden som gäller exempelvis finansiella, legala, kommersiella och strategiska aspekter på företaget.
– Det är enormt mycket lättare om bägge parter har gjort sin hemläxa innan processen sätter igång. Vårt motto är att en due diligence ska vara smal men djup och fokusera på några väl valda nyckelfrågor. Den ska inte bara göras av hygienskäl, utan verkligen snäva in på det som är väsentligt inför den aktuella transaktionen, säger Johan Blomquist.

Johan Blomquist, director på Altor Equity Partners.

Johan Blomquist, director på Altor Equity Partners.

Spar tid
För säljaren betyder så kallad vendor due diligence att man gör en besiktning av det egna företaget och får ordning på alla siffror och papper. På så sätt spar man mycket tid och är väl förberedd inför förhandlingar med köpare. Fördelen med en vendor due diligence är också att denna görs i lugn och ro före en försäljning och behöver bara göras en gång. Köparen, å sin sida, bör investera gott om tid för att skaffa sig ordentlig spetskunskap och förståelse om såväl det tilltänkta förvärvet som marknaden. Att vara påläst och kunnig kan vara avgörande för att positionera sig gentemot andra intressenter och vinna en försäljningsprocess.
– Den mest intressanta köparen är ofta den som tänker utanför ramarna, har visioner och förstår synergier. Den sortens kreativitet får man genom att grundligt dra i alla trådar och skaffa sig en egen, unik vinkel på hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas. Det är också en fördel för alla parter då köparen vet vilka frågor som ska ställas och vilka tjänster de vill ha av sina rådgivare, framhåller Johan Blomquist.

Rådgivning viktig
För bara några år sedan var transaktioner ofta en ganska snabb process, som följde en viss bestämd tidsram. Idag är de vanligtvis mycket mer långdragna och köparen behöver ofta mycket tid på sig. Det betyder att rådgivarnas roll har ökat i betydelse.
– Det är ett annat affärsklimat idag och transaktionerna är inte längre så standardiserade. Istället skräddarsys varje affär och det kräver ett mer kreativt tillvägagångssätt med noggranna analyser och tät dialog.
Som director på Altor Equity Partners arbetar Johan Blomquist både med investeringsråd vid försäljning och köp av företag. Han framhåller att due diligence, från såväl säljarens som köparens sida, lägger grunden för arbetet med att utveckla verksamheten efter en transaktion. Om due diligence-processen varit grundlig och välgenomtänkt skapas förutsättningar för framgångsrikt framtida företagsbyggande och värdeskapande.
– Det är ju meningen att ett företag ska fortsätta att växa och utvecklas efter en försäljning. Due diligence är basen för att skapa en strategi och plan för verksamheten. Inte minst kommersiell due diligence är till stor nytta i det arbetet. En väl genomförd due diligence ger konkreta startpunkter för att stärka och förbättra verksamheten långsiktigt.

Kommentarer inaktiverade.