Efterlyser mer privat
kapital till inkubatorer

Text: Christina B. Winroth

Foto: Shutterstock

Bolag i Silicon Valley är inte bättre än svenska tillväxtbolag – men de har betydligt lättare att hitta privat riskkapital. Det gör skillnad i tillväxt. I svenska inkubatorer finns många intressanta bolag som skulle må bra av en tryggare kapitalförsörjning, men inte minst affärsänglarnas näsa för just affärer.

Under 2012 finansierade Almi Företagspartner inkubatorer runt om i landet med 69 miljoner kronor. Syftet var att med hjälp av offentliga medel överbrygga och bygga bort risk i olika tillväxtprojekt och förse goda idéer med en processorienterad affärsutvecklingsplan. Anders Nilsson är ansvarig för inkubationsutvecklingen på Almi.
– Många av de mest briljanta idéerna kommer inte från våra affärsmän, utan från duktiga forskare som oftast inte har någon affärserfarenhet. I de fallen är inkubatorerna en värdefull tillgång för att koppla ihop forskningsidéer och marknad genom att tillföra kompetens, nätverk, affärsmässighet och inte minst kapital i olika former.

Anders Nilsson, ansvarig för inkubationsutvecklingen på Almi.

Anders Nilsson, ansvarig för inkubationsutvecklingen på Almi.

Mer privat kapital
I Sverige är ledtider på både privat och offentligt svenskt kapital långa.
– En investering som kan ta sex månader i Sverige, kan ta sex veckor i Silicon Valley eller Boston. Härtill kan investeringssumman multipliceras med en dollarfaktor. Detta ger de amerikanska bolagen ett rejält försprång. Om Sverige på allvar vill få fram fler vassa bolag måste bolagens möjlighet till tidig och snabb kapitaltillförsel förbättras.
Nilsson hoppas på det privata kapitalet:
– När ett riskkapitalbolag gör en tidig investering i ett tillväxtbolag skaffar man sig en bra position för att i tidig fas upptäcka ett bolags potential. Att tillsammans med en offentlig aktör investera i bolaget innebär dessutom en tydlig riskreducering. Ett tidigt engagemang erbjuder också möjligheter att styra tillväxtbolaget mot en riktigt intressant exit.
Själva inkubatorn skulle också må gott av en högre andel privat kapital.
– Ett större inslag av kapital- eller ängelbolag i inkubatorerna skulle sannolikt bidra till ett starkare element av riskvärdering med vassare inkubatorportföljer som följd.

Framgångsbolag
Ett bra exempel på ett framgångsrikt bolag som växt inom Almis mest nordliga inkubator i Luleå, Arctic Business Incubator, och som fått såddinvesteringar från både offentligt och privat kapital, är BehavioSec.
– Bolaget arbetar med biometrisk igenkänning och utveckling av mjukvara som kan registrera användarens rörelse­mönster när personen interagerar med sin mobil, pekplatta eller dator. Avviker mönstret låser sig enheten.
Hittills har produkten rönt stort intresse i bankvärlden och ett samarbete med Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), har inletts för att utveckla en ny generation av it-säkerhet baserad på biometrik.
– Sverige har möjligheten att producera fler intressanta bolag, men det gäller att det privata kapitalet hittar dit där det gör bäst nytta, fastslår Anders Nilsson.

Kommentarer inaktiverade.