För tillväxt krävs långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler

Text: Isabella de Feudis, Tf vd i Svenska Riskkapitalföreningen

Isabella de Feudis, Tf vd i Svenska Riskkapitalföreningen

Isabella de Feudis, Tf vd i Svenska Riskkapitalföreningen

Välstånd och välfärd uppstår genom tillväxt. Riskvilligt kapital och privat ägande av företag är en förutsättning för tillväxt, riskvilligt kapital och investeringar behövs i både nya tillväxtföretag och för att utveckla företag i samband med generationsskiften och för att öka konkurrenskraften.

Ägarformen private equity har under lång tid visat framgång genom att tillföra kapital, kunskap och långsiktighet till nya verksamheter eller genom att omstrukturera och utveckla befintliga. Venture capital fyller en viktig funktion som komplement till såddfinansiering i tidiga faser och i tillväxtfaser medan buyout, som investerar i mogna företag, fyller en viktig roll för omstrukturering och utveckling av befintliga verksamheter. Private equity-bolagen tillför inte bara kapital utan även erfarenhet och kunskap om tillväxt på nya marknader och produktutveckling.

Riskkapitalsektorn investerar i många samhällssektorer där kapitalet arbetar långsiktigt, mellan fem och åtta år i mogna bolag, och ännu längre om det gäller tidiga skeden. Kapitalet som riskkapitalsektorn investerar kommer ofta från stora svenska eller internationella investerare exempelvis pensionsfonder. Riskkapitalsektorn står för en tredjedel av kapitalimporten till Sverige och pensionsspararna får i slutändan ta del av avkastningen som genereras av riskkapitalsektorn. För att främja investeringar, tillväxt och Sveriges konkurrenskraft behöver riskkapitalsektorn långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler.

Kommentarer inaktiverade.