”Framgångsrik PE kräver en helhetssyn på värdeskapande”

Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen, Viktor Håkansson, ansvarig för Private Equity och Thomas Fossum, ansvarig Partner för M&A Integrations/Separations på PwC.

Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen, Viktor Håkansson, ansvarig för Private Equity och Thomas Fossum, ansvarig Partner för M&A Integrations/Separations på PwC.

Framgångsrika aktörer inom Private Equity har en helhetssyn på värdeskapande. Deras att-göra-lista inför en exit omfattar de vanliga legala, finansiella och skattemässiga frågeställningarna, men berör även tillförlitliga operationella processer, hållbarhetsfrågor och andra makrofrågor.
– Vid en förberedelse för exit ligger utmaningen i att prioritera rätt bland hela denna flora av frågor, för att på så vis säkra och skapa värde i bolaget, säger Thomas Fossum, ansvarig Partner för M&A Integrations/Separations på PwC.

Private Equity utgör en viktig del av svensk ekonomi och näringsliv. Samtidigt bidrar en osäker omvärldsutveckling, nyckfulla marknader för exits och ökad konkurrens om investerarmedel till att det ställs högre krav på de investeringsansvariga för att nå värdeskapande.
– Vi ser att välskötta företag uppnår samma värderingar som tidigare. Men för bolag som är mindre välskötta, eller är dåligt förberedda för försäljning, kan det sluta med att de inte bli sålda alls. När fler och fler styrelser och ledningsgrupper mognar i rollen som förvärvare, ställer de större krav på information och förberedelser redan tidigt i säljprocessen. Samtidigt måste förberedelserna inom varje disciplin hållas ihop av en helhetlig styrning av processen – inte minst för att undvika att potentiella köpare inte ser skogen för bara träd, säger Thomas Fossum. Vi ser en klar trend att detaljplaneringen inför en exit dras igång tidigare än någonsin.

Hållbarhet
Hållbarhet är ett område som ökat i betydelse och fått stort genomslag även inom Private Equity.
– För några år sedan var den här frågan inte med på kartan överhuvudtaget. Utvecklingen har gått fort, idag vill alla visa att man arbetar aktivt med hållbarhet i sina portföljbolag, säger Fredrik Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen inom PwC.
Att frågan kommit upp på agendan har flera orsaker. En drivkraft är att många investerare skrivit under PRI (Principles for Responsible Investment) som är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar.
– PRI kan närmast ses som en avsiktsförklaring. Men det ger en tydlig signal och sätter fokus på att hållbarhet är en fråga av många som måste hanteras om man ska kunna sköta ett bolag långsiktigt och sunt.

Vitt begrepp
Fredrik Franke har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor och menar att Private Equity är en intressant ägandeform för hållbara affärer.
– Långsiktigheten, det aktiva ägandet och att man är väldigt värdefokuserad i sitt arbete generellt, spiller över även på hållbarhetsarbetet. Långsiktighet kanske låter lite märkligt i samband med Private Equity men eftersom PE-bolag inte kvartalsrapporterar kan de i vissa fall ha längre horisont för förändringar än större bolag.
Viktigt när det gäller hållbarhetsarbete i Private Equity-bolag är att fokusera på det som är affärsdrivande i den aktuella verksamheten.
– Hållbarhet är ett begrepp som blivit allt bredare, nu ska alla vara bra på allting. Det blir övermäktigt, man kan inte vara bra på allt. Hållbarhetsarbete kan se olika ut i olika verksamheter, helt beroende på bransch och inriktning.
Förutom rena miljövinster och att ha dokumentation på plats inför en exit kan hållbarhet i förlängningen, enligt Franke, skapa helt nya värden i ett bolag.
– Den som börjar arbeta med hållbarhetsfrågor kan mycket väl hitta spännande spin-off-effekter i det som från början ansågs som en jobbig compliance-fråga. Om ett par år tror jag att vi kommer att kunna se mätbara effekter av det värdeskapande som ett aktivt hållbarhetsarbete kan resultera i.

Kompetensmix
Hållbarhet är bara en punkt på den långa lista som bör bockas av inför en exit. En av de viktigaste punkterna är att börja i tid.
– Ju tidigare man kommer in i det resonemanget, desto bättre. Det tar ju ett tag att förbereda ett bolag för försäljning. Att börja för sent kan resultera i att man inte kan realisera förväntat värde eller i värsta fall tillbakadragna processer vilket är mycket kostsamt både avseende pengar och förlorad tid för samtliga involverade parter, säger Viktor Håkansson, ansvarig för Private Equity, PwC Advisory Sverige.
För att kunna leva upp till alla krav som ställs för att kunna skapa och säkra värden i ett bolag inför en exit krävs ett brett spektrum av kompetenser.
– PwC:s fördel är att vi kan jobba väldigt integrerat med dessa frågor. Vi har en intressant kunskapsmix samtidigt som vår storlek ger både bredd och djup.

PwC Sverige
PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt deras ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet. Vi är ledande i Sverige, har 3800 medarbetare och 130 kontor.

Framgångsfaktorer:
• Tillgång till bred specialist- och branschkompetens, nationellt och globalt
• Förståelse för kundens kultur och affärer
• Proaktivt och affärsmässigt agerande
• Personligt engagemang och förtroende
• Fokus på kvalitet och professionalismwww.pwc.se

PwC Sverige
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tel: 010-212 50 00
www.pwc.se

Kommentarer inaktiverade.