Fullservicebyrå med
unik kompetens

Magnus Larsén, Sara Jacobsson och Ulf Tivéus på Skeppsbron Skatt. Foto: Håkan Flank

Magnus Larsén, Sara Jacobsson och Ulf Tivéus på Skeppsbron Skatt. Foto: Håkan Flank

Skeppsbron Skatt är en oberoende och ledande fullservicebyrå inom skatterådgivning med unik erfarenhet och kompetens bl.a. avseende komplexa transaktioner. En naturlig del i byråns rådgivning är att ge stöd i implementering samt uppföljning och kontroll av framtida effekter med anledning av en transaktion.

Skeppsbron Skatt arbetar med såväl stora som mindre private equity-firmor. Rådgivningen omfattar bl.a. köp och försäljning av bolag, sätta upp fonder samt rådgivning till portföljbolag. Ett av byråns senare private equity-uppdrag avsåg refinansiering av en större internationell koncern.
Magnus Larsén, som är ansvarig partner för private equity på Skeppsbron Skatt, kommer närmast från Morgan Stanley där han ansvarade för skattefrågor i komplexa internationella transaktioner, exempelvis inom private equity.
– Denna erfarenhet från ”kundsidan” som även omfattade bl.a. ansvar för interna beslutsprocesser och implementeringsarbeten värdesätts av klienter vid vår skatterådgivning, säger Magnus.

Byråuppfattning
Ett stort antal personer på byrån arbetar med transaktionsrelaterad skatterådgivning, där private equity är en hörnsten. Bland dessa, utöver Magnus, finns exempelvis Ulf Tivéus och Sara Jacobsson:
– Våra medarbetare har lång erfarenhet av komplexa transaktioner med internationella element och vi har många seniora rådgivare som tillsammans utvecklar ”byråns” syn på komplicerade frågor. Det medför att vi kan ligga i frontlinjen även under de föränderliga förhållanden som råder i dag, konstaterar Ulf, som är något av en nestor på skatteområdet med speciell inriktning på beskattning av finansiella instrument och med ovärderlig erfarenhet inom fondsektorn.

Incitamentprogram
Sara Jacobsson har en lång erfarenhet av att hjälpa bl.a. private equity-bolag med utformningen av incitamentprogram. Attraktiva incitamentprogram ses ofta som en väldigt viktig komponent för att lyckas med en investering.
– Trots rättsutvecklingen de senare åren finns det fortfarande en mängd oklara skattefrågor som kräver experthjälp i varje enskilt fall, betonar Sara.

Råd i olika faser
Skeppsbron Skatt har alltid lagt stor vikt vid att rådgivningen även skall omfatta stöd vid implementering samt en fortlöpande kontroll och uppföljning av effekterna av en gjord transaktion.
– Skatterådgivning handlar allt mer om riskhantering, tycker Magnus. Skeppsbron Skatt kommer som ett led i detta att under hösten erbjuda utvecklade tjänster avseende hur skatter ska hanteras på ett säkert och effektivt sätt efter ett förvärv (Tax Management & Control – TMC). För att en fond ska hantera risker och möjligheter ur skatteperspektiv är vi övertygade om att TMC är ”a och o” med tanke på den komplexitet det innebär att managera ett stort antal portföljbolag.

Skeppsbron Skatt
Skeppsbron Skatt, som i år firar 10-årsjubileum, har ca 45 medarbetare och erbjuder kvalificerad skatterådgivning inom hela skatteområdet, främst till stora och medelstora företag. Byrån präglas av passionerade rådgivare med högsta skattekompetens som värnar om att ge tydliga och användbara skatteråd.

www.skeppsbronskatt.seSkeppsbron Skatt
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm
Tel: 08-522 441 00

Skeppsbron Skatt
Skeppsbron 5
211 20 Malmö
Tel: 040-10 71 90
E-post: info@skeppsbronskatt.se
www.skeppsbronskatt.se

Kommentarer inaktiverade.