Investera rätt genom att värdesätta kunskapstillgångar

Text: Annika Wihlborg

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV.

Tillväxtbolag som använder sina kunskapstillgångar – immaterialrätter – når affärsstrategiska framgångar i större utsträckning. Dessa tillgångar fungerar som en kvalitetsmarkering när det är dags att söka investerare. Det menar PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

För att bli ett framgångsrikt tillväxtbolag är ett aktivt och medvetet arbete med de immaterialrättsliga tillgångarna av stor vikt. Då ökar möjligheten att nå affärsstrategiska målsättningar och intresset från investerare blir större.
– Att investera i de immaterialrättsliga tillgångarna bör vara lika naturligt som att investera i nödvändig tillverkningsutrustning. Det kan handla om att skydda teknik mot kopiering, hindra andra från att göra intrång på varumärken och att värna om bolagets affärshemligheter. Vi kan se att bolag med en genomtänkt affärsstrategi som inkluderar immaterialrätt lyckas bättre och har lättare att locka investerare, säger Susanne Ås Sivborg.

Immaterialrättslig strategi
Större bolag är mer aktiva när det gäller immateriella strategier, medan de mindre ofta har en begränsad kunskap om immaterialrättens möjligheter som affärsverktyg. En genomtänkt immaterialrättslig strategi är en avgörande merit för tillväxtbolag som söker riskkapital. Strategin är en tydlig indikator på att bolaget har kompetens och medvetenhet om dess immaterialrättsliga värden.
– Riskkapitalister har mycket att vinna på att granska den immaterialrättsliga strategin. Patent, varumärke och andra kunskapstillgångar bidrar till företagets attraktivitet och ökar tryggheten för såväl företag som investerare, avslutar Susanne Ås Sivborg.

Kommentarer inaktiverade.