Många utmaningar för värdeskapande sektor

Ernst & Young finns med som samarbetspartner genom hela kedjan inom private equity, berättar Michel Eriksson, Nordenansvarig för private equity på Ernst & Young.

Ernst & Young finns med som samarbetspartner genom hela kedjan inom private equity, berättar Michel Eriksson, Nordenansvarig för private equity på Ernst & Young.

Private equity är central för tillväxt och sysselsättning. Men det finns stora utmaningar, globalt och i Sverige.
Ernst & Young har djupgående helhetskompetens inom private equity och är en samarbetspartner genom hela processen.

Den svenska private equity-sektorn är en nyckelaktör för att skapa värde i form av starka, livskraftiga företag. Den står också för en viktig del av kapitalförsörjningen till Sverige, totalt 500 miljarder kronor eller 30 procent av kapitalimporten till Sverige. Private equity i Sverige som bransch har allt mer mognat och idag finns inga genvägar.
– Konkurrensen är hård och det gäller att arbeta strukturerat samt ha en tydlig investeringsidé liksom en plan för hur portföljbolaget kan vidareförädlas för att därefter kunna realisera de upparbetade värdena, säger Michel Eriksson, Nordenansvarig för private equity på Ernst & Young.

Studie om trender
I likhet med tidigare år har Ernst & Young publicerat en unik studie över genomförda europeiska exits. Den nuvarande täcker 2005-2012 för portföljbolag med ingångsvärden om minst 150 miljoner euro och omfattar 527 exits. Resultatet kan sammanfattas:
• Antalet exits och realiserad avkastning föll under 2012, bl.a. drivet av en försämrad europeisk konjunktur. Trots det har private equity-sektorn under 2012 genererat högre bruttoavkastning än jämförbara noterade bolag.
• 2012 var femte året av relativt låg exit-aktivitet. Utmaningen detta år var mer att genomföra transaktioner än den absoluta nivån på avkastningen. Nu uppgår innehavsperioden till c:a 4,7 år för den europeiska private equity-portföljen.
• Nordiska private equity exits har under 2005-2012 jämfört med resterande europeiska investeringar generat högre avkastning och förväntas generera högre avkastning i takt med att den befintliga portföljen realiseras. Den huvudsakliga orsaken är att de nordiska investeringarna har en lägre andel investeringar som har gett och förväntas ge mindre än en gånger pengarna.
– Vid utgången av 2012 uppgick den europeiska private equity-portföljen med bolag med ingångsvärden över 150 miljoner euro till 529 miljarder euro. Det är stora värden som låses upp och en stor utmaning för industrin är att realisera portföljen och returnera kapital tillbaka till investerare inom rimlig tid, framhåller Michel Ericsson.
– Därför är det glädjande att vi nu ser ett ökat intresse för exits genom börsnotering, IPOs. Ernst & Young har stor erfarenhet av att stötta bolag inför börsnoteringar med bl.a. genomgångar av börsfähighet och redovisningsprinciper samt rutiner.
Förutom de globala utmaningarna finns särskilda svårigheter för private equity i Sverige.
– Det är väsentligt att branschen får långsiktiga och konkurrenskraftiga spelregler. Diskussionen om att begränsa vinster i välfärdssektorn, ändringar i skattelagstiftningen och möjligheten att det införs retroaktiva skatter skapar stor osäkerhet och inte ett gynnsamt investeringsklimat.

Globalt nätverk
Ernst & Young har ett heltäckande globalt private equity-nätverk som stöder Ernst & Youngs nordiska private equity-verksamhet ledd av Michel Eriksson. Ernst & Young arbetar fokuserat mot de nordiska private equity-fonderna genom medarbetare och partners med stor private equity- och transaktionsvana. Vi arbetar sektorfokuserat genom hela investeringscykeln som kan delas upp på följande sätt:
• Investeringsfasen: idégenerering, M&A, strategi- och konkurrensanalys, due diligence, förvärvsstrukturering och SPA-stöd.
• Innehavstiden: operationella förbättringar som t.ex. förbättrad lönsamhet, reducerat rörelsekapitalbehov, redovisning och revision samt förbättrad operationell och finansiell styrning.
• Exitfasen: exit readiness inklusive trycktestande av affärsplaner och finansiell rapportering. Denna kan också omfatta fördjupad marknadsanalys, börsfähighetsgenomgångar samt vendor due diligence.
– Tack vare vår storlek, sektorfokus och vårt globala nätverk kan vi arbeta med hela spektrumet inom private equity och exempelvis stödja bolag i exitprocesser med förberedelser och identifiering av möjliga köpare ur ett globalt perspektiv, säger Michel Ericsson.
Trots utmaningarna vill han poängtera att private equity är en sektor som fortsätter att framgångsrikt resa fonder och locka till sig kapital.
– Investerare gillar private equity och branschen fyller en enormt viktig funktion som ägare. Private equity-ägda bolag har historiskt generat högre tillväxt och sysselsättning än jämförbara börsbolag.

Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör som erbjuder tjänster inom transaktioner, skatt, revision, redovisning och rådgivning. Företaget har 167 000 medarbetare globalt och verksamhet i 147 länder. Drivkraften är att leverera tjänster av högsta kvalitet och med ett globalt tänkande till kunder runt om i världen.

www.ey.com/se
www.ey.com/se

Kommentarer inaktiverade.