Marknadskompletterade investeringsfond i tidiga skeden

Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna. Foto: Magnus Selander

Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna. Foto: Magnus Selander

Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna.

Vilken betydelse anser ni att riskkapital har för tillväxt av nya och befintliga företag?
– Att det finns riskvilligt kapital är såklart grundläggande för att företag ska kunna starta och växa.

På tidningen Wireds lista över de hetaste start-up-företagen i Europa finns tio svenska företag. De flesta av dem  är finansierade av riskkapital.
Vad vill ni göra för att fler svenska bolag ska hamna på listan och stanna kvar och växa i Sverige?

– Det finns inga genvägar. Vi måste vara världsledande på att utveckla nya produkter, tjänster och affärsidéer. Det är dags att sluta se på näringslivet som ett särintresse och istället via samverkan stärka Sveriges konkurrenskraft. Kompetens, flexibilitet och tillgång på kapital är några nyckelfaktorer.

Vilka konkreta förslag har ni för att säkra och främja kapitalförsörjningen i Sverige?
– Vi vill inrätta en marknadskompletterade investeringsfond med inriktning mot investeringar i tidiga skeden. Den ska bygga på statlig och privat samfinansiering. Vi vill också se en ny modell för statlig riskkapitalförsörjning till företag kopplade till regionala inkubatorer.

Kommentarer inaktiverade.