Offentligt riskkapital tar större risker i tidiga skeden

Text: Annika Wihlborg

Foto: ShutterstockAlmis vd Göran Lundwall menar att offentligt riskkapital fyller sin främsta funktion i de allra tidigaste skedena där risken är som störst och tillgången på privat kapital är låg. För företagens bästa bör offentligt kapital kombineras med privat kapital på ett så tidigt stadium som möjligt.

– Det offentliga riskkapitalets viktigaste roll är att agera marknadskompletterande och vara koncentrerat till skeden och situationer där företag har svårt att attrahera privat kapital. Det kan exempelvis handla om lån eller ägarkapital. I tidiga skeden där risken är som störst har offentligt kapital alltid en viktig roll, medan finansiering i senare skeden bör anpassas till förändringar på marknaden, säger Göran Lundwall.
Motivet till att använda offentliga medel, till investeringar och lån till företag är naturligtvis att det ligger i samhällets intresse att företag utvecklas och växer och därigenom skapar sysselsättning och välstånd.

Ökad utlåning
Det offentliga kapitalet bör inriktas till tidiga skeden som är särskilt riskfyllda. Göran Lundwall menar att avkastningen bör mätas i båda ekonomiska termer och i form av det värde det skapar för samhället, exempelvis sysselsättning och ökade skatteintäkter.
I samband med den akuta bristen på likviditet i banksystemet under finanskrisen 2008-2009 fördubblades Almis utlåning till små- och medelstora företag. Det senaste halvåret ser Göran Lundwall återigen en ökande efterfrågan på Almis riskvilliga kapital. De följer noga utvecklingen på kreditmarknaden, inte minst effekterna av bankernas anpassning till Basel III.

Göran Lundwall, vd på Almi.

Göran Lundwall, vd på Almi.

Efterlyser ökad konsolidering
I januari 2013 slogs Almi och Innovationsbron ihop, vilket leder till en ökad tydlighet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet på marknaden. Göran Lundwall efterlyser en ökad konsolidering och en tydligare rollfördelning på den offentliga riskkapitalmarknaden. När varje aktör har ett tydligt uppdrag blir det lättare för entreprenörer att navigera på den offentliga riskkapitalmarknaden.
– Jag ser ett stort behov av mjuka lån i de allra tidigaste faserna. Jag ser också att Almi i samverkan med andra tunga offentliga aktörer kan samverka för att öka tillgången på marknadskompletterande kapital. Bra produkter, rimliga villkor och hög tillgänglighet är det väsentliga. Diskussioner pågår med bland annat Exportkreditnämnden, Vinnova och Tillväxtverket om ett samarbete runt exportgarantier för små och medelstora företag, säger Göran Lundwall.

Kommentarer inaktiverade.