Reformer och satsningar för att stärka företagsklimatet

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen för Moderaterna och ordförande i finansutskottet. Foto: Sveriges Riksdag

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen för Moderaterna och ordförande i finansutskottet. Foto: Sveriges Riksdag

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen för Moderaterna och ordförande i finansutskottet.

Vilken betydelse anser ni att riskkapital har för tillväxt av nya och befintliga företag?
– Riskkapital är avgörande för att bolag ska kunna växa och utvecklas, inte minst så morgondagens gasellföretag ska kunna växa fram.

På tidningen Wireds lista över de hetaste start-up-företagen i Europa finns tio svenska företag. De flesta av dem är finansierade av riskkapital.
Vad vill ni göra för att fler svenska bolag ska hamna på listan och stanna kvar och växa i Sverige?

– Vi vill gå vidare med reformer och satsningar för att stärka företagsklimatet och förutsättningarna så att befintliga företag kan expandera, utländska företag kan etableras och nya företag kan startas. Vi vill fortsätta göra det mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Då handlar det om att titta på sänkta trösklar för att starta företag och sedan anställa, att fortsätta arbeta för att minska den administrativa bördan för företag och att öka tillgången till kapital.

Vilka konkreta förslag har ni för att säkra och främja kapitalförsörjningen i Sverige?
– Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som efter inkomstskatten hämmar tillväxtförutsättningarna allra mest. Vi har därför sänkt den svenska bolagsskatten från att ligga över EU-genomsnittet till att idag ligga under detsamma. För att fortsätta stärka svensk konkurrenskraft vill vi sänka den ytterligare. Ett investeraravdrag kommer att stärka möjligheterna för små bolag att växa. Vi satsar ytterligare för bättre förutsättningar för småbolag genom bland annat sänkt krav på kapital vid bildandet av aktiebolag och vi går nu vidare med förslag om nystartszoner, förbättrade 3:12-regler och förslag om personaloptioner. Men en grundläggande faktor för företagens kapitalförsörjning är en fungerande finansiell sektor. Vi värnar därför den finansiella stabiliteten genom en politik för ordning och reda på finansmarknaden.

Kommentarer inaktiverade.