Så tjänar du på IP

Text: Håkan Edvardsson

–IP representerar stora värden. Intresset för att analysera och säkra dem ökar mycket starkt, säger Anders Arvidsson som specialiserat sig på värdering av IP vid Zacco.

–IP representerar stora värden. Intresset för att analysera och säkra dem ökar mycket starkt, säger Anders Arvidsson som specialiserat sig på värdering av IP vid Zacco.

Hur säker är du på att de immateriella rättigheterna (IP) är rätt värderade vid en investering?

– En studie av Fortune 500-bolag visar att deras värden till 80 procent utgjordes av IP. En liknande jämförelse för svenska bolag visade att värdet till cirka 20 procent kunde knytas till IP. Det är hög tid att även svenska bolag och investerare värderar alla aspekter av IP, säger Anders Arvidsson, Director Value Extraction Services vid Zacco.
Att värdera IP vid företagsköp är inte nytt. Men Arvidsson menar att problemställningarna och analyserna inom IP går enligt gamla rutiner. I värsta fall används en enkel kostnadsvärdering som enbart visar den nedlagda kostnaden för IP. I bästa fall används en kassaflödesmodell som baseras på finansiella data, men utan att ta hänsyn till de faktorer som gör IP kommersialiserbara.
– Den tiden är förbi då ett bolag kunde värderas enbart utifrån tillgångarna och storleken på orderboken. Den som gör en investering bör kräva noggranna analyser om risken för intrång i IP, dess relevans och giltighet för dessa aspekter, menar Arvidsson.
För att analysera alla komplexa variabler och göra dem användbara för köpare och säljare har företag som Zacco utvecklat egna analysverktyg. Verktyg som kan appliceras på traditionella värderingsmodeller där IP-frågor inte uppmärksammats.
– I ett färskt exempel hade ett bolag en kostnadsvärdering på 0,9 miljoner USD som användes inför en nyemission. Efter en IP-analys låg värdet på 5 miljoner USD, med hårda data som grund. Med rätt verktyg finns mycket kunskap, och därmed pengar, att tjäna, säger Anders Arvidsson.

Kommentarer inaktiverade.