SLU säkrar grönt ljus
för investerare

– Med kommersialiseringserfarenhet och koppling till SLU identifierar vi gröna innovationers möjligheter och driver processen till en internationell marknad, konstaterar vd Johannes Dyring.

– Med kommersialiseringserfarenhet och koppling till SLU identifierar vi gröna innovationers möjligheter och driver processen till en internationell marknad, konstaterar vd Johannes Dyring.

– Den gröna sektorn är ett globalt, mycket starkt tillväxtområde. Bolagen som startas via SLU Holding når snabbt marknaden och har expansionspotential, det lockar allt fler investerare, säger Johannes Dyring, vd SLU Holding.

SLU står som bekant för Sveriges Lantbruksuniversitet. SLU Holding, som nyligen utnämndes till innovationskontor av regeringen och därmed fick ytterligare resurser, finansierar och förädlar forskarnas bästa affärsidéer.
Bland de elva bolag man jobbar med i dag finns företag som jobbar med cancerdiagnostik (Arocell), molekylärt skydd av utsäde och växter (Captigel), biologiskt vaccin (Isconova), trädgårdskoncept för rehabilitering av utmattningssyndrom (NAHC) och preparat för viktminskning utan att justera födointaget (Duttal).
– Den gröna sektorn växer snabbt och omfattar mer än enbart lantbruk och livsmedel. Våra forskare, och följaktligen deras företag, jobbar med ett internationellt perspektiv och med allt som rör jordens naturresurser. Det handlar om allt från ekologiskt hållbara energisystem till att använda läkande bakteriestammar från honung i läkemedel, säger Johannes Dyring.

Impact investment
Forskarnas globala synsätt och SLU Holdings jobb med att paketera och förädla deras forskning till affärsidéer och försäljning betyder att de som investerar tidigt har potential att göra en bra affär.
Marknaden finns över hela världen. Idéerna är kvalitetssäkrade. Alla portföljbolag utom ett har redan betalande kunder. Två är börsnoterade, varav ett har genomfört flera övertecknade nyemissioner. Det som i sammanhanget kallas ”commercial proof of concept” är uppfyllt.
– Flera av de investerare vi har i dag, både institutionella och privata finansiärer, ägnar sig åt impact investment. De vill tjäna bra med pengar men också säkra att deras investering bidrar till ett mer hållbart samhälle, berättar Dyring.

Nya resurser
Förutom att SLU Holding utnämnts till innovationskontor och därmed kan söka upp de bästa affärsidéerna mer aktivt, sker nu fler saker som stärker verksamheten vid det internationellt topprankade SLU. Man har också lanserat en idébank för att göra affär av de idéer som kommer fram genom forskare som inte själva vill ta steget att bli entreprenörer. Men det är inte allt:
– Ett veterinärmedicinskt centrum och nya kontors- och administrationslokaler byggs. I Sverige brukar man vara försiktig med vad man säger men här satsas nu tre miljarder kronor och vi får en av världens bästa forskningsanläggningar för den gröna sektorn. Det kommer att ge oss ännu vassare företag genom SLU Holding, säger Johannes Dyring.

SLU Holding
• Investerar i och utvecklar innovationer och företag baserade på SLU:s forskning.
• Verksamt inom Gröna sektorn, Green Tech och Life Science.
• Fokuserar på innovation för förbättrad livskvalitet världen över.
• Elva företag i portföljen idag.
• Nyligen utsett till innovationskontor med uppdrag att aktivt söka upp forskningsprojekt www.sluholding.sesom kan bli framgångsrika företag.
• Nya Idébanken kan skapa bolag av idéer från forskare som själva inte vill agera entreprenörer.
• SLU är ett internationellt topprankat universitet.

www.sluholding.se

Kommentarer inaktiverade.