Svalner fokuserar
på private equity

Harald Steinbrecher, director och Robert Tranquilli, partner och ansvarig för private equity på Svalner. Foto: Bea Tigerhielm

Harald Steinbrecher, director och Robert Tranquilli, partner och ansvarig för private equity på Svalner. Foto: Bea Tigerhielm

Svalner är en renodlad skatterådgivningsbyrå med specialistkompetens inom M&A, private equity och transaktionsrelaterad skatterådgivning. Företaget erbjuder en helhetslösning men är ändå specialiserat nog att våga kalla sig en boutiquebyrå.

Robert Tranquilli, partner på Svalner och ansvarig för private equity kom till företaget för drygt ett år sedan efter att ha verkat i sex år som skattechef på Investor där stor fokus legat på transaktioner, ägarfrågor och private equity.
– Vi kan private equity och vi kan transaktionsjuridiken. Vi har dessutom en stor fördel gentemot många andra rådgivningsbyråer eftersom vi har medarbetare som jag själv med erfarenhet från insidan av ett företag, dvs. med förståelse och insikt i såväl de företagsinterna övervägandena som de företagsexterna aspekterna av en transaktion. Kalla det uppdragsgivarperspektivet och rådgivarperspektivet. I vår rådgivning försöker vi beakta detta.

Solitt stöd i ostadig situation
Även Harald Steinbrecher, director på Svalner, har gedigen kunskap om området baserat på många års erfarenhet av företagsförvärv och struktureringar samt som rådgivare åt flera riskkapitalfonder.
– Vi erbjuder kunderna en komplett lösning, vilket i nuläget är särskilt angeläget. Skattelagstiftningen förändras raskt och partners och delägare inom private equity står inför en ganska obeständig situation. Vi märker även en trend mot större transparens och en ökad vilja att etablera sig onshore. I ett sådant klimat är riskkapitalbolagen i stort behov av att bolla strategiska frågor och min och byråns erfarenhet kommer då väl till pass.
Tranquilli nickar medhåll:
– Svalners medarbetare vill kunna bygga personliga relationer med sina klienter. Följsamhet med klient och bransch kombinerat med integritet är avgörande – en närmare relation innebär att man utvecklar förståelse för klientens behov och kan leverera en bättre tjänst. Genom denna filosofi har vi etablerat oss som ett erkänt namn och ett självklart val i marknaden, något vi även märker på inflödet av nya uppdrag och klienter från riskkapitalsektorn.

Arbetar tvärdisciplinärt
De anställda hos Svalner kommer från många olika bakgrunder och insikten i närliggande discipliner är stor. Harald Steinbrecher poängterar att det inte handlar om att vara expert på allting, utan om att ha en förståelse för beståndsdelar som kan påverka och därigenom välja den bäst lämpade lösningen för klienten.
– Vi tror på att samarbeta prestigelöst och tvärdisciplinärt, vilket är ganska ovanligt inom juridik och finans. Vi har inte hela facit, men om man närmar sig en utmaning med öppet sinne kommer man långt, avslutar han.

Svalner Skatt & Transaktion
Svalner är en oberoende skatterådgivningsbyrå med ett integrerat och heltäckande erbjudande som ger skatterådgivning framförallt åt medelstora och stora företag. Företagets drygt 30 medarbetare identifierar varje dag risker och möjligheter inom skatteområdet för sina klienter. Svalners oberoende ställning och medarbetarnas höga kompetens kombinerat med engagemang, tillgänglighet och integritet är grunden i rådgivningen.

Svalner Skatt & Transaktion
Smålandsgatan 16
111 46 Stockholm
Tel: 08-528 01 250
www.svalner.sestockholm@svalner.se
www.svalner.se

Kommentarer inaktiverade.