Timing och dialog
kritiskt vid exit

Text: Cristina Leifland

Foto: Shutterstock

Framgångsrikt företagsbyggande är hela poängen med riskkapital. När företaget har positionerat sig på marknaden väljer entreprenören ofta att sälja eller börsnotera. För en lyckad exitprocess krävs ingående förståelse för marknaden, bra timing och en nära dialog med både entreprenören och köparen.

Lea Bajc, Investment Director på Northzone Ventures.

Lea Bajc, Investment Director på Northzone Ventures.

Den vanligaste exiten är genom en trade sale, det vill säga en försäljning till en strategisk köpare, som köper portföljbolaget för dess team, teknologi, tillväxt, intellektuella värde, marknadsandelar eller för att komplettera den egna verksamheten. I Europa står trade sale för cirka 85 procent av alla exits och resten är genom börsintroduktion, IPO, berättar Lea Bajc, Investment Director på Northzone Ventures.
– I USA är det vanligare med IPO, men i Europa är det förenat med mycket större utmaningar. Trade sale är ett snabbare och ofta mer synergistiskt sätt att avyttra ett företag. Entreprenören är verksamhetens hjärta och en investering i företaget är lika ofta en investering i entreprenören. En IPO betyder ofta att ny kompetens och kunskap behövs, exempelvis kommunikation med forskningsanalytiker, förståelse för marknaden osv., vilket innebär att ansvarsfördelningen kan ändras. Detta kan ta tid för entreprenören att anpassa sig till, särskilt om denne har byggt upp företaget från grunden.

Marta Sjögren, kommunikationsansvarig på Northzone Ventures.

Marta Sjögren, kommunikationsansvarig på Northzone Ventures.

Timingen kritisk
En framgångsrik exit, oavsett om det är en trade sale eller IPO, kräver bra timing – ett ”fönster”. Det är avgörande att portföljföretaget och entreprenören är redo för försäljning, genom att riskkapitalbolaget och portföljföretaget från början arbetat strategiskt för att skapa ett långsiktigt värde.
– Ett företag kan vara moget, värdefullt och innovativt, men tidpunkten för försäljning måste vara rätt. Är det idag eller om sex månader? Här kommer ”fönstret” in. Timingen är både vetenskap och konst, säger Marta Sjögren, kommunikationsansvarig på Northzone Ventures.
Bland det viktigaste i en exit är en nära dialog och ömsesidigt förtroende mellan de olika parterna. Lea Bajc och Marta Sjögren framhåller att det inte bara är en produkt som säljs, utan en hel verksamhet, där det ligger många års hårt arbete och känslor bakom. En exit måste kännas rätt.
– Det är först flera år efter en försäljning som man kan se hur framgångsrik den har varit. Därför måste vi som investerare och minoritetsägare se till helheten och genom hela processen ha ett tätt samarbete med entreprenören, för att tillsammans skapa långsiktigt hållbara värden. När det är dags för exit är det kritiskt att köparen involveras så att man hittar den perfekta matchningen. Det bästa kvittot på framgång är när entreprenören väljer att arbeta med oss igen i framtida satsningar.

Kommentarer inaktiverade.