Tuff marknad ställer höga krav på juridisk kompetens

Hamilton kan bistå såväl säljare som köpare genom alla led av komplexa M&A-transaktioner, framhåller advokaterna Thomas Myrdal och Mattias Detterfelt.

Hamilton kan bistå såväl säljare som köpare genom alla led av komplexa M&A-transaktioner, framhåller advokaterna Thomas Myrdal och Mattias Detterfelt.

Idag ställs allt högre krav på de juridiska rådgivarna vid M&A-transaktioner. De senaste årens affärsklimat har inneburit att det är särskilt viktigt att juridiska rådgivare är proaktiva och innovativa i arbetet med att hjälpa kunder att slutföra affärer.
Hamilton advokatbyrå har lång erfarenhet av M&A och expertis för att guida sina kunder genom komplexa affärer och därigenom skapa största möjliga affärsnytta för kunderna.

Hamilton är en av Sveriges ledande affärsjuridikbyråer med specialistkompetens inom en rad olika områden. Inom M&A finns en grundmurad kompetens och erfarenhet präglad av en helhetssyn för att biträda såväl säljare som köpare genom hela processen. Trots att marknaden för M&A överlag har varit trög under de senaste åren har Hamilton haft mycket att göra och biträtt kunder genom flera stora transaktioner.
– Vi har haft den stora förmånen att arbeta med enormt duktiga kunder, som har gjort betydande transaktioner även under denna annars ganska avvaktande period. Vi är förstås mycket glada över att vi fått det förtroendet, säger Mattias Detterfelt och Thomas Myrdal, advokater och delägare på Hamilton.

Komplexa beräkningar
De senaste årens ekonomiska turbulens har bidragit till att det idag ställs delvis nya krav på den juridiska expertisen vid M&A. Ett område där detta är tydligt är regleringen av beräkningen av köpeskillingen som numera bygger på alltmer sofistikerade och komplexa modeller. Bland annat fokuseras alltmer på relationen mellan bolagets nettoskulder och rörelsekapital vid tidpunkten för avtalsskrivning (signing) och tillträdesdag (closing). Detta ställer höga krav på att den legala rådgivaren är insatt i finansiella mekanismer.
– Det har skett en förfining och det finns ett ökat krav på att få kontroll från köparens sida. Detta är komplexa mekanismer och som juridisk rådgivare är det helt avgörande att man har insikt och kunskap om de finansiella modellerna för att kunna skapa tydliga avtal och undvika missförstånd och tvister, säger Thomas Myrdal.
De alltmer sofistikerade modellerna för beräkning av köpeskilling innebär också att det krävs ett nära samarbete med de finansiella rådgivarna.
– Vi eftersträvar alltid en nära dialog med andra rådgivare i en transaktion och de finansiella rådgivarnas input i denna del är nödvändig för att vi ska kunna göra en vattentät reglering i överlåtelseavtalet. Vi måste tala samma språk och ha djupgående insikt i deras analyser och slutsatser, säger Thomas Myrdal.

M&A-försäkringar växer
En annan trend är att intresset för M&A-försäkringar har ökat avsevärt. Dessa försäkringar har funnits i Sverige under ett antal år och innebär att ersättningsskyldigheten vid garantibrister flyttas från säljare till ett försäkringsbolag.
– M&A-försäkring är ett mycket bra verktyg för att göra en ”clean exit” som säljare men också för att få igenom affärer som köpare. Genom att använda M&A-försäkring har vi kunna hjälpa flera kunder med att slutföra affärer där parterna stått mycket långt ifrån varandra berättar Mattias Detterfelt.
– Vi har arbetat med M&A-försäkringar under en lång tid och har därför gedigen kunskap om hur dessa bäst kan skräddarsys för varje kunds unika behov. Vi tror att det är särskilt viktigt att som juridisk rådgivare vara öppen och beredd att använda olika verktyg för att hjälpa kunderna att slutföra affärer, särskilt när affärsklimatet är tufft, framhåller Mattias Detterfelt.

Hamilton
Hamilton är en ledande advokatbyrå med expertis inom ett brett spektrum av affärsjuridiken. De olika verksamhetsgrupperna har ett nära samarbete för att säkerställa att kunderna alltid får tillgång till rätt kompetens i varje uppdrag. Inom M&A erbjuder Hamilton rådgivning och tjänster vid exempelvis förvärv och överlåtelser, fusioner, joint ventures, due diligence samt uppföljning och implementering. Företaget har bred erfarenhet av komplexa transaktioner och företräder såväl köpare som säljare.

www.hamilton.se
www.hamilton.se

Kommentarer inaktiverade.