Västmanlandsfonden – en nyckelaktör för regional tillväxt

Petra Palmgren Lindwall, vd på Västmanlandsfonden och Caroline Drabe, vd på Västerås Science Park. Foto: Kjell Post

Petra Palmgren Lindwall, vd på Västmanlandsfonden och Caroline Drabe, vd på Västerås Science Park. Foto: Kjell Post

Västmanlandsfonden är en regional såddfinansieringsfond som bidrar till regional tillväxt genom att investera i tillväxtbolag inom bland annat automation, energiteknik, ICT och hälsa.

– Fonden har initierats av Västerås Science Park och Länsförsäkringar, vars ambition är att bidra till regional tillväxt genom att erbjuda en plattform för kapital- och kompetensöverföring. Vi har hittills fördelat 10 mkr i finansieringskapital och planerar under 2013 att ta in ytterligare 10 mkr, säger Västmanlandsfondens vd Petra Palmgren Lindwall.
Västmanlandsfonden bidrar i huvudsak med ägarkapital som kompletteras med konvertibla lån på uppemot 200 000 kronor. Fonden överbryggar gapet mellan tidig låne- och bidragsfinansiering samt riskkapitalaktörer som investerar i senare skeden. Hösten 2013 lanseras en innovativ typ av Crowd Equity Funding som innebär att privata investerare kan genomföra investeringar som öronmärks till ett specifikt bolag och administreras och ägs via Västmanlandsfonden, vilket innebär att företag får tillgång till såväl privat kapital som en professionell ägare.

Diversifierad och attraktiv portfölj
Varje investerad krona har hittills genererat dubbelt så mycket finansiering från andra riskkapitalaktörer, exempelvis Almi och affärsänglar. Fondens nuvarande fokusområde år försådd- och såddkapital, men framöver hoppas vi kunna följa våra bolag och investera även i senare faser.
– Sedan 2010 har vi byggt upp en diversifierad portfölj som inkluderar ett bolag som utvecklar inbyggda system, en terränggående eldriven fyrhjuling, ett kommunikationsverktyg för brukare av personlig assistans samt ett koncept som syftar till att generera merförsäljning i butik och ett IT-företag som utvecklat mjukvara som underlättar kommunikationen med anhöriga i äldreomsorgen, säger Petra Palmgren Lindwall.

Lucka i finansieringskedjan
Västmanlandsfonden är en del av en regional innovationsstruktur, tillsammans med bland annat Västerås Science Park, företagsinkubatorn Create, FoU-rådet, Robotdalen, Almi och det lokala näringslivet. Många av de företag fonden har investerat kompletterar med finansiering från andra källor, vilket ofta är en förutsättning för att beviljas finansiering.
– Vår regionala innovationskedja stöttar entreprenörer i olika tillväxtfaser. Västmanlandsfonden överbryggar gapet mellan initial såddfinansiering och privat riskkapitalfinansiering. Fonden tränar entreprenörer i kontakten med riskkapitalbolag och erbjuder finansieringsmöjligheter innan företagen är mogna för den nationella och internationella riskkapitalmarknaden, säger Caroline Drabe, vd på Västerås Science Park och styrelseordförande i Västmanlandsfonden.

Första Västmanlandsfonden
Fonden bidrar till utvecklingen av kunskapsintensiva företag i Västmanland genom riskkapital och ägarengagemang i form av intellektuellt kapital. Västerås Stad och Länsstyrelsen står för fondens driftfinansiering, medan Länsförsäkringar, FoU-rådet och privata investerare står för investeringskapitalet. Fonden startades 2010 och har sedan dess investerat i fjorton bolag inom bland annat IT, automation, miljöteknik och hälsa. Fonden välkomnar nya ägare, för närvarande pågår en nyemission.

Västmanlandsfonden
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Petra Palmgren Lindwall, vd
Tel: 0734-315400
www.vastmanlandsfonden.comE-post: petra@vastmanlandsfonden.com
www.vastmanlandsfonden.com

Kommentarer inaktiverade.