Venture Capital – avgörande pusselbit i finansieringskedjan

Text: Annika Wihlborg

Staffan Helgesson, partner på Creandum.

Staffan Helgesson, partner på Creandum.

Merparten av de för tillfället mest attraktiva tillväxtföretagen har startats utanför högskolevärlden. Man bör därför inte ha en övertro på högskolevärldens förmåga att generera tillväxtbolag. Nya spännande bolag kommer från gamla bolag. Det menar Staffan Helgesson, partner på Creandum.

Venture capital fyller en viktig funktion som komplement till såddfinansiering i tidiga faser. För att öka tillgången på venture capital krävs tydliga skatteregler för såväl entreprenörer som investerare, ett ekosystem i världsklass och ett fokus på nya företag från politiskt håll. Att skapa nya framgångsrika svenska bolag borde vara den överlägset viktigaste frågan för alla svenska politiker. I detta arbete betraktar Staffan Helgesson venture capital som en avgörande pusselbit för att bygga de företag som kan vitalisera näringslivet och generera såväl arbetstillfällen som långsiktig tillväxt.
– Venture capital fyller en viktig funktion i företag med tydligt uttalade tillväxtambitioner. I ett företag som siktar på att anställa flera hundra medarbetare och har siktet på en snabb internationell expansion är den här typen av finansiering ofta nödvändig, säger Staffan Helgesson.

Klarna växte med venture capital
Ett svenskt företag som expanderat tack vare riskkapital är betalningstjänstföretaget Klarna, som inledde med ett startkapital från affärsänglar. Därefter investerade Öresund i bolaget. I nästa finansieringsrunda beviljades bolaget drygt 100 miljoner kronor i riskkapital. Idag sysselsätter Klarna drygt 800 medarbetare.
– Jag ser gärna någon form av riskkapitalavdrag som kan öka tillgången på såddkapital. Ytterligare en åtgärd som kan öka flödet av venture capital är att matcha ett företags första såddkapital med mjuk offentlig finansiering som i första hand ska användas till aktiviteter som kommersialiserar bolagets produkter och tjänster, inte att ansöka om patent som historiskt varit i fokus. I Sverige finns generellt en övertro på patent och andra immateriella rättigheter, säger Staffan Helgesson.

Startups och storföretag
Han menar att ett närmare samarbete mellan etablerade svenska storföretag och venture capital-finansierade tillväxtföretag krävs för att trygga båda parternas överlevnad och bidra till ökad tillväxt. De snabbväxande företagen kan bidra med nödvändig innovationskraft, medan storföretagen kan stötta de expansiva företagen genom att köpa deras produkter och tjänster.
– Spelindustrin är en av de branscher som genererar flest intressanta företag för tillfället. Sverige och Finland är ledande på spelutveckling till såväl dator som mobiltelefon och läsplatta. Ytterligare en bransch med många intressanta investeringsmöjligheter är företag som utvecklar betalningstjänster där det finns en lokal historik, säger Staffan Helgesson.

Kommentarer inaktiverade.