”Vi vill göra skillnad i
de företag vi går in i”

Gunnar Olofsson, vd och Martin Olauzon, analyschef på Inlandsinnovation.

Gunnar Olofsson, vd och Martin Olauzon, analyschef på Inlandsinnovation.

– Det har saknats en tung resurs i norra Sverige som arbetar med ägarkapital och är inriktad på expansion i företagen. Vi vill göra skillnad i de företag vi går in i. Och det kommer vi att göra, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som har till uppgift att, tillsammans med privata investerare, investera i små och medelstora företag i norra Sverige. Målet är att skapa fler och mer innovativa företag i området.
– Vi arbetar både med nya företag och med att utveckla och expandera befintliga. Den gemensamma nämnaren är att det ska vara företag i tillväxt, säger Martin Olauzon, analyschef.
Verksamheten startade i november 2011. En initial utmaning, som delvis finns kvar, har varit att nå ut med att Inlandsinnovation inte är en bidrags­givande myndighet, utan ett bolag som gör marknadsmässiga investeringar.
– För oss är målet att skapa tillväxt och ökad export från företag i norra Sverige där det finns många duktiga företag med utvecklingsplaner. Vi förfogar över två miljarder, uppgiften är att se till att det kapitalet vidmakthålls och ökar över tid, säger vd Gunnar Olofsson.
Sedan starten har Inlandsinnovation genomfört 20 investeringar i portföljbolag. Bolagen har en stor spridning, både vad gäller branschtillhörighet och omsättning.
– Vår investeringsportfölj har en utpräglad profil av små och medelstora företag i tillväxt, i ett brett spann av nya och mogna företag. De minsta portföljbolagen omsätter cirka tre miljoner idag och det största omsätter drygt 300 miljoner.

Stor potential
Nyligen utökades bolagets marknadsområde till att även omfatta kustområdena i norra Sverige. Till ytan sett är det en mindre förändring. Men befolkningsmässigt innebär det en fyrdubbling av invånarantalet och sannolikt även en fyrdubbling av antalet företag.
– Den riktigt stora potentialen ligger i att vi får en bättre koppling till innovationsmiljöerna i området. Vår ambition är att kombinera innovationskraft från universitet och högskolor med traditionell produktion, säger Martin Olauzon.
Inlandsinnovation skiljer sig från många andra riskkapitalbolag genom att man arbetar både med direkta och indirekta investeringar.
– Vi gör indirekta investeringar i lokala tillväxtkassor tillsammans med privata investerare. Syftet är detsamma, att få våra pengar att komma ut och arbeta.
Inlandsinnovation går nu in i nästa fas som innebär utveckling av portföljbolagen.
– Inom fem år räknar vi med att ha gjort vår första exit och fördubblat vårt investerade kapital. Vi vill göra skillnad i de företag vi går in i. Och det kommer vi att göra, fastslår Gunnar Olofsson.

Inlandsinnovation har hittills investerat i 20 företag, till exempel:
Flooré. Egentillverkat patenterat golvvärmesystem med vattenburen golvvärme. Golvvärmeskivan, klädd i aluminiumfolie, är en av marknadens tunnaste.

Grönklittsgruppen. Grönklittsgruppen i Dalarna och Härjedalen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med starka varumärken inom både vinter- och sommarturism.

Movinto Fun. Med unga tjejer som främsta målgrupp har Movinto Fun AB designat och utvecklat den innovativa, mobila och interaktiva spelkonsolen Oriboo, som inspirerar till rörelse, dans och spel.

Orexplore. Orexplore har uppfunnit en portabel röntgenscanner för snabb och exakt analys av metallinnehåll i malmer. Metoden sparar tid, miljö och pengar vid projektering. Huvudmarknaden är gruv­industrin.

Permascand. Permascand är ett verkstadsföretag som tillverkar elektroder för elektrokemisk industri och utrustning i höghållfasta material såsom titan och aluminium, framförallt för offshoremarknaden.

Spaceport Sweden. Spaceport Sweden AB etablerar världens ledande och Europas första rymdupplevelsecenter i Kiruna, med rymdresor för privatpersoner och lärande äventyr för breda målgrupper.

Tannak. Tannak har utvecklat positioneringssystemet Herdview™ som bevakar stora djurhjordar även i områden utan GSM-täckning, med vinster i ekonomi och miljö.

Inlandsinnovation
Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Uppdraget är att på marknadsmässiga villkor öka konkurrenskraft, tillväxt och export genom investeringar och finansiering i innovativa företag och projekt i norra Sverige. Bolaget förfogar över två miljarder kronor att investera i tillväxtföretag. Investeringarna kan variera i storlek och ske i såväl tidiga som sena skeden i många olika branscher. Investeringsportföljen omfattar idag 20 små och medelstora företag i tillväxt. Inlandsinnovations huvudkontor ligger i Östersund. Bolaget har 6 anställda.

Inlandsinnovation
www.inlandsinnovation.seAkademigatan 2
831 40 Östersund
Tel: 0771-15 01 80
www.inlandsinnovation.se

Kommentarer inaktiverade.